Zónová regulácia kúrenia - výhoda alebo zbytočnosť?

Regulácia vykurovania

Na začiatok trochu teórie.
Základný princíp regulácie vykurovania sa delí na:
 • kvalitatívny - regulujeme teplotu vykurovacieho média
 • kvantitatívny - regulujeme množstvo (prietok) vykurovacieho média  
Bežná zónová regulácia využíva väčšinou kvantitatívny princíp, teda otvára a zatvára jednotlivé okruhy vykurovania.
Moderné zdroje tepla ako sú napríklad plynové kotly alebo tepelné čerpadlá využívajú kvalitatívnu reguláciu, teda menia teplotu vykurovacieho média podľa vonkajšej teploty.

Výhody a nevýhody kvalitatívnej - ekvitermickej regulácie kúrenia
 • Výhody ekvitermickej regulácie kúrenia
  • Možnosť dosahovať vyššiu efektivitu niektorých zdrojov tepla (platí pre tepelné čerpadlá a plynové kondenzačné kotly) . Efektivita a tým aj spotreba týchto zdrojov je závislá na teplote vykurovacej vody, preto sa reguláciou snažíme dostať čo najnižšiu teplotu vykurovacej vody.
 • Nevýhody ekvitermickej regulácie kúrenia
  • Úplne alebo takmer bez spätnej väzby s vykurovaným priestorom. Štandardne sa používa jeden izbový termostat v referenčnej miestnosti, teplotu ostatných miestností nepoznáme a kúrime len podľa potreby tepla v tejto miestnosti.
  • Potreba presne navrhnutého systému vykurovania v jednotlivých miestnostiach, to znamená presný výpočet a jeho dodržanie pri realizácii.
  • Potreba presne vyregulovanej sústavy, prietoky vykurovacieho média v jednotlivých miestnostiach musia sedieť s vypočítanými prietokmi v projekte.
  • Nepružná reakcia na zmeny potreby tepla v jednotlivých miestnostiach - zakúrenie v krbe, väčšia návšteva, solárne zisky cez veľké okná, vetranie oknami v kúpeľniach a podobne.
Výhody a nevýhody kvantitatívnej - zónovej regulácie kúrenia
 • Výhody zónovej regulácie kúrenia
  • Regulácia teploty v každej miestnosti osobitne, možnosť nastavenia teploty pre každú miestnosť zvlášť.
  • Možnosť nastavenia útlmových teplôt napríklad v noci, alebo pri odchode do práce. Ak je nejaká miestnosť nepravidelne využívaná (deti na internáte a pod.) je možnosť zníženia teploty v tejto miestnosti. Netreba zabúdať, že zvýšenie teploty o jeden stupeň zvýši tepelnú stratu a tým aj náklady na kúrenie o približne 3%.
  • Možnosť regulácie aj nesprávne navrhnutého systému. Na bežných stavbách rodinných domov sa stáva, že vykurovací systém sa realizuje takpovediac od oka a bez výpočtov, vtedy sa systém len veľmi ťažko vylaďuje a bez zónovej regulácie dochádza k prekurovaniu respektíve nedokurovaniu jednotlivých miestností.
  • Pružná reakcia na zmenu tepelných ziskov, respektíve strát v jednotlivých miestnostiach. So zónovou reguláciou sa nestávajú také klasické prípady, keď domáci zakúri do krbu v miestnosti (najčastejšie obývačka) kde je aj kotlový termostat a tým v podstate vyradí kúrenie v ostatných častiach domu.  
 • Nevýhody zónovej regulácie kúrenia
  • Zónová regulácia sama o sebe neumožňuje dosiahnutie zvýšenej efektivity zdrojov tepla, ktoré sú ovplyvnené teplotou vykurovacieho média. To znamená že pri teplejšom počasí nezníži teplotu vykurovacej vody a tým sa nezvýši napríklad účinnosť tepelného čerpadla alebo kondenzačného plynového kotla.
  • Vyššia cena systému - pri realizácii je potrebné investovať do samostatného termostatu v každej miestnosti a pri vodnom kúrení do akčného člena, teda do elektrického pohonu ventilov.
Záver

Zónová regulácia kúrenia je určite veľké plus, čo sa týka ekonomiky a aj komfortu vykurovania. So zónovou reguláciou nedochádza k prekurovaniu alebo nedokurovaniu v jednotlivých miestnostiach. Má veľké možnosti nastavovania teploty v nepravidelne obývaných miestnostiach a tým šetrí náklady. Lepšie využíva tepelné zisky, čo je ďalšia úspora nákladov.

Keď ako zdroj tepla slúži kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo, je veľmi výhodné kombinovať zónovú reguláciu s ekvitermickou reguláciou. Tým sa využijú výhody obidvoch princípov. Treba však použiť vhodnú ekvitermickú krivku a radšej zvoliť strmšiu, kvôli vyššej dynamike regulácie.
Pri použití elektrokotla alebo kotla na tuhé palivo, ekvitermická regulácia stráca zmysel a celú reguláciu je vhodné ponechať na zónovú kvantitatívnu reguláciu.

Pokiaľ ide o vyššiu obstarávaciu cenu, v niektorých prípadoch sa vyššia cena ťažko obhajuje, a práve preto zónovú reguláciu mnoho ľudí radšej nazve zbytočnou. Netreba však zabúdať, že správna regulácia kúrenia môže priniesť úsporu aj 25% nákladov na vykurovanie a tým sa počiatočné náklady pomerne rýchlo vrátia. Ďalší silný argument je komfort, predsa väčšina vybavenia domácnosti je o komforte a správna teplota pre každého obyvateľa domácnosti je samozrejmým indikátorom komfortu.