Ponúkame Vám

Potrebujete pomôcť s elektroinštaláciou? Služby, ktoré ponúkame sú vhodné aj pre Vašu firmu.

Bezpečnosť

  • 30% požiarov spôsobí chyba na elektroinštalácii, preto je správne urobená elektroinštalácia základom bezpečnosti
  • Bezpečnostný a kamerový systém dokáže odradiť nevítaných hostí, ktorí by chceli poškodiť alebo odcudziť váš majetok.
  • Kamerový systém na pracovisku dokáže predchádzať úrazom, keďže sa zamestnanci správajú inak keď vedia, že sú pod dohľadom kamier. Ak sa už úraz stane tak zo záznamu je ľahšie vypátrať vinníka.

Kvalita

  • Správne nadimenzovaná a vyhotovená elektroinštalácia predchádza poruchám
  • S dobre vyhotovenou dokumentáciou je ľahšie robiť zmeny a opravovať možné poruchy aj po rokoch

Úspora

  • Prvky inteligentnej elektroinštalácie je možné použiť aj vo väčších budovách - prehľadnosť a kompatibilita
  • Autonómne riadenie kúrenia, vetrania, klimatizácie, osvetlenia - míňajte energie len vtedy keď je to naozaj potrebné